Geografska rasprostranjenost

Prema do sada prikupljenim podacima, Đurica ima u:

– pravoslavlju,

– katoličanstvu,

– islamu.

Hercegovina

Đurice su kolenovići ljudi od dobrog, uglednog, starog kolena, roda-plemića, i kao takvi su poštovani u Hercegovini.

Italija

Giurizza, ugledna italijanska porodica koja zna svoje srpsko poreklo i nose naslov “conte”-knez. Medju njima su poznati lekari koji su profesori na fakultetu: hirurg kardiolog Ricardo, i drugi ginekolog.

Boka Kotorska

Na Luštici (Boko-kotorski zaliv) tvrde da su Đurice poreklom sa ovog živopisnog poluostrva u Boki, odnosno sa Bokokotorskog arhipelaga što dokazuju epitafima na grobnicama (XVII-XVIII vek) sa kojih sečita na slavjanosrpskom

“ДЮРИЦА”

Dalmacija

Đurica ima u mestima Zečevo, Đevrske, Cicvare, Međare, Golubić, Strmica.

Srbija

Beograd, Bačka Palanka.

Tunis

Prema podacima Đurica ima među Arapima u Tunisu.